TERMS & CONDITIONS OF GAZELAshop.eu ONLINE STORE

 

These terms and conditions are expressed in Polish language at the moment. Please treat this as a temporary situation, we’re working on the English version that is compliant with law of European Union. The English version will appear shortly.

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – Sklep internetowy GAZELAshop.eu

 2. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie

 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kupujący – osoba korzystająca ze Sklepu;  Zarówno Konsument, jak i Klient.

 6. Sprzedawca – Monika Tor, prowadząca działalność gospodarczą “Monika Tor” z siedzibą w Sosnowcu 41-208, przy

  ul. Konstytucji 46b/26, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 6443463305

 7. Regulamin – niniejszy regulamin;

 8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Kupującego ze Sklepem; Do umowy stosuje się ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 
§2 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

 3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet, pod adresem: GAZELAshop.eu.

 4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

 7. Klient Sklepu zobowiązany jest do:

  1. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;

  2. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

 
§3. NEWSLETTER 

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newslettera, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:

 1. otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 2. gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 3. Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Kupującego danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 4. Do automatyzacji newsletterów używamy platformy MailChimp. Przez zapisanie się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do MailChimp, zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi GDPR.

 5. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

 
§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym, a Sklepem.

 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.

 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.

 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdzenie zostanie pokazane na stronie Sklepu, a na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat ten jest potwierdzeniem otrzymania przez Sklep oferty nabycia Towarów przez Klienta.

 8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 10. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

 
§5 DOSTAWA I ODBIÓR
 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 2. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej SA;

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;

 • za pośrednictwem Paczkomatu InPost;

 • za pośrednictwem Paczki w Ruchu.

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.

 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą wybranego dostawcy. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy. Więcej informacji na temat wysyłki znajduje się na stronie GAZELAshop.eu/wysylka-i-platnosci. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności uiszczonej przez Kupującego ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

 3. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§6 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI
 1. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.

 3. Sklep umożliwia dokonywanie płatności przelewem tradycyjnym przed dostawą. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

 
§7 ZWROTY
 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.

 3. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru informacji o chęci dokonania zwrotu na adres email: kontakt@GAZELAshop.eu 

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywany, czysty i pozbawiony zapachu.

 5. Zwracany towar należy wysłać na adres korespondencyjny Sklepu: Monika Tor, ul. Konstytucji 46b/26, 41-208 Sosnowiec lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY/ REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,

 • żądać usunięcia wady,

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji proszę o maila na adres: kontakt@GAZELAshop.eu. Po otrzymaniu odpowiedzi reklamowany towar należy odesłać na adres (Monika Tor, ul. Konstytucji 46b/26, 41-208 Sosnowiec)

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

 3. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

 5. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Jak używamy Twoich danych osobowych

  1. Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Sklep przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

  2. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   2. upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

  3. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 2. Przekazywanie Twoich danych osobowych innym

  1. Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do firmy kurierskiej – DPD.

  2. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, lub na listę oczekujących, Twój adres email i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do systemu MailChimp.

 3. Międzynarodowy transfer danych osobowych

  1. W tej sekcji opisujemy okoliczności, kiedy Twoje dane osobowe mogą być przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  2. Nasze serwery znajdują się w Unii Europejskiej.

  3. Twoje dane mogą zostać przekazane do systemów płatności, firm kurierskich, platform analitycznych, zgodnie z tym, co opisujemy w Regulaminie. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

 4. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

  1. W tej sekcji opisujemy naszą politykę przechowywania oraz usuwania danych osobowych oraz procedury, zaprojektowane, aby spełnić nasze wymogi w tym zakresie.

  2. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.

  3. Przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

   1. Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.

   2. Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

   3. Dane osobowe podane przy zapisie na listę oczekujących będą przechowywane aż produkt stanie się dostępny i zostanie wysłane powiadomienie, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

  4. Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.

 5. Aktualizacja Polityki Prywatności

  1. Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.

  2. Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.

  3. Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.

 6. Twoje prawa:

  1. Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało przedstawienia wymaganego potwierdzenia tożsamości.

  2. Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.

  3. W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach marketingowych.

  4. W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

 
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Monika Tor, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Sosnowcu, adres: 41-208 Sosnowiec, ul. Konstytucji 46b/26, NIP 64434633. Adres korespondencyjny Sklepu: GAZELAshop Monika Tor, 41-208 Sosnowiec, ul. Konstytucji 46b/26.

 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

 4. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 8. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.